Akuvox SDMC (SIP Device Management Controller)

Akuvox SDMC (SIP Device Management Controller) je on-premise software pro centrální správu IP interkomů a systému kontrolu vstupu Akuvox. Softwarová platforma Akuvox SDMC nabízí správu všech SIP interkomů, monitorů, zařízení pro kontrolu vstupu a evidenci osob prostřednictvím přehledného a intuitivního rozhraní.

Akuvox SDMC (SIP Device Management Controller)
  • Kompatibilita se stávajícím kamerovým systémem (RTSP)
  • Vzdálené odemčení dveří
  • Volání mezi zařízeními v rámci sítě
  • Registrace osob
  • Práva přístupových karet RFID, NFC, FACE ID a PIN kódu
  • Video monitorování v reálném čase
  • Posílání zpráv (např. do vnitřních monitorů)
  • Ovládání alarmů
  • Automatické aktualizace softwaru interkomů a monitorů
  • Logování vstupů

Konfigurace a správa více zařízení

Akuvox SDMC umožňuje konfigurovat a spravovat přístupová práva pro jednotlivé uživatele, skupiny, dveřní interkomy a čtečky prostřednictvím webového rozhraní nebo přímo v aplikaci. Umožňuje nastavit práva pro personál nebo obyvatele k  dveřím, bráně nebo vchodu včetně časových období.

Efektivní hromadná správa všech zařízení  Akuvox , řízení přístupu a logů. SDMC je vhodný pro rozsáhlé objekty, kde je nutné konfigurovat velký počet koncových zařízení Akuvox. Konfigurace lze zálohovat, kopírovat a přiřazovat více zařízením a skupinám.

Stáhněte zde:

User: admin
Password: admin